יש ק(כ)שר

תפילין מאת קשר תפילין נעשות תחת פיקוחו של הרב אריה שטרן, הרב הראשי של ירושלים. התפילין והסדנאות שלנו קיבלו אישור של: הרב נסים קרליץ זצ"ל, הרב ישראל בלסקי זצ"ל, הרב יעקב פרלוב (האדמו"ר מנובמינצק, זצ"ל), הרב שמואל אליהו (רב הראשי של צפת), הרב שריאל רוזנברג ורבים נוספים. מכתבי האישור זמינים לפי בקשה.