זה הפטנט

תפילין מאת ידי קשר תפילין מוגנות על ידי מספר פטנטים: בארה"ב פטנט מספר: US 10,084,581 B2מספר הפטנט הישראלי: 239014. קשר תפילין מחזיקה את הפטנט היחיד הקיים על תפילין – למעט הקב"ה בעצמו! השרטוטים הבאים יעניקו לכם את ההבנה של המורכבות שלהם. אל תנסו את זה בבית, אלא אם כן אנחנו אתכם — אחרת, התפילין לא יהיו כשרים!