עשיתי את הקשר

המילים המקסימות שנכתבו על ידי ילדים מכל רחבי העולם לאחר סיום הסדנה וההתנסות ביצירת הקשר.

Jacob M.

March, 2017

Chayse K.

May, 2018

Danny S.

March, 2017

Barak A.

June, 2019

David N.

August, 2008

Schechter parent

Winter, 2014

Rabbi Mitchel Wohlberg

Spring, 2015

Schechter parent

Winter, 2014

Stanley

Winter, 2014

Steven

Winter, 2015

David B.

Spring, 2015

Schechter parent

Winter, 2014

Danny C.

August, 2004

Chaim

Spring, 2015

Leah S,

July, 2014

Rabbi David Blackman

Spring, 2016

Richard

Winter, 2015

Stu

Winter, 2015